platnost (aktualizace) ceníku od 1.5.2022

K objednávkám týkajících se převzetí odpadů prosíme o doložení základních popisů odpadů, k dodávaným odpadům. Základní popisy odpadů je dle zákona 541/2020 Sb., o odpadech nutné předávat vždy před první dodávkou odpadu. Proto Vás žádáme o jejich doložení.
Dále Vás informujeme, že naše společnost provozuje pouze mobilní zařízení a dle nového odpadového zákona 541/2020 Sb. nelze předávat odpady z mobilního zařízení do jakéhokoliv jiného mobilního zařízení.
Tudíž naše společnost nemůže přebírat odpady z jiných mobilních zařízení (mobilní sběr a výkup odpadů).

Prodej materiálu

Typ materiáluFrakceCena bez DPH
Písek zásypový tříděný*0-8140 Kč / t
Tříděná zemina 60 Kč / t
Zahradní tříděná zemina250 Kč / t
Zásypový materiál 30 Kč / t
Recyklát směsný 0-6330 Kč / t
Recyklát směsný 16-6350 Kč / t
Recyklát betonový* 0-32 / 32-63130 Kč / t
Recyklát betonový 0-63115 Kč / t
Recyklát živičný *0-32 / 32-6340 Kč / t
Recyklát živičný0-6330 Kč / t
Lomový kámen*0-32320 Kč / t
Lomový kámen*32-63320 Kč / t
Lomový kámen*0-63290 Kč / t
Směsný prach0 Kč / t
Kačírek0-40 / 8-22 / 22-40170 Kč / t
Břidlice 0-32 50 Kč / t

Odpady přebírané do mob. zařízení

Typ materiáluKatalogové čísloCena bez DPH
Výkopová zemina17 05 04280 Kč / t
Směs betonu, cihel, tašek a keramických výr.17 01 07340 Kč / t
Směs betonu, cihel, tašek, nad 50% porotherm17 01 07500 Kč / t
Betony do 60 cm kusovitosti17 01 01160 Kč / t
Armované betony do 50 cm kusovitosti17 01 01260 Kč / t
Panely, armované betony nad 50 cm kusovitosti17 01 01350 Kč / t
Živičné kry - asfalt17 03 02460 Kč / t

Upozorňujeme zákazníky, že veškeré odpady lze přijmout pouze na firmu po zavedení IČ do našeho systému. Dále dle vyhlášky č. 294/2005 Sb. je povinnost u položek 1-9 dodávat atesty o nezávadnosti materiálu.

Ceny u ukládky odpadů a prodeje materiálů jsou závazné, a to až do doby jejich změny. Vyhrazujeme si právo na změnu cen a to i bez předchozího písemného či jiným způsobem vydaného oznámení.

Odpad bude zadruhován dle obsluhy váhy, na základě toho bude řidiči vydán dodací list. Řidič je povinen zkontrolovat si dodací list ihned po převzetí, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Veškerý materiál je vážen na cejchované váze Tenzováha WM-1.2

* hvězdičkou označený materiál je nutné předem ověřit

Uvedené ceny jsou bez DPH 21%

Provozní doba

Po-Pá: 7.00 – 17.00
So: 7.30 – 15.00