platnost (aktualizace) ceníku od 1.2.2023.

K objednávkám týkajících se převzetí odpadů prosíme o doložení základních popisů odpadů, k dodávaným odpadům. Základní popisy odpadů nebo písemné informace o odpadu je dle zákona 541/2020 Sb., o odpadech nutné předávat vždy před první dodávkou odpadu. Proto Vás žádáme o jejich doložení.
Dále Vás informujeme, že naše společnost provozuje pouze mobilní zařízení a dle nového odpadového zákona 541/2020 Sb. nelze předávat odpady z mobilního zařízení do jakéhokoliv jiného mobilního zařízení.
Tudíž naše společnost nemůže přebírat odpady z jiných mobilních zařízení (mobilní sběr a výkup odpadů).

Prodej materiálu

Typ materiálu Frakce Cena bez DPH
Písek zásypový tříděný* 0-8 190 Kč / t
Tříděná zemina   60 Kč / t
Zahradní tříděná zemina   300 Kč / t
Zásypový materiál   30 Kč / t
Recyklát směsný 0-63 30 Kč / t
Recyklát směsný 16-63 50 Kč /t
Recyklát betonový 0-63 115 Kč / t
Recyklát živičný 0-32, 32-63 40 Kč / t
Recyklát živičný 0-63 30 Kč / t
Lomový kámen* 32-63 490 Kč / t
Lomový kámen* 0-63 380 Kč / t
Lomový kámen* 0-32 390 Kč / t
Lomový kámen*  16 -32  550,-/ t
Lomový kámen* 8-16, 4-8  595,-/ t
Kačírek  8-22 500,-/ t
Břidlice 0-32 50,-/ t
směsný prach    0,-
     

Odpady přebírané do mob. zařízení

Typ materiálu Katalogové číslo Cena bez DPH
Výkopová zemina 17 05 04 290 Kč / t
Směs betonu, cihel, tašek a keramických výr. 17 01 07 350 Kč / t
Směs betonu, cihel, tašek, nad 50% porotherm 17 01 07 550 Kč / t
Betony do 60 cm kusovitosti 17 01 01 170 Kč / t
Armované betony do 50 cm kusovitosti 17 01 01 260 Kč / t
Panely, armované betony nad 50 cm kusovitosti 17 01 01 350 Kč / t
Živičné kry - asfalt 17 03 02 490 Kč / t

Upozorňujeme zákazníky, že veškeré odpady lze přijmout pouze na firmu po zavedení IČ do našeho systému.

Ceny u ukládky odpadů a prodeje materiálů jsou závazné, a to až do doby jejich změny. Vyhrazujeme si právo na změnu cen a to i bez předchozího písemného či jiným způsobem vydaného oznámení.

Odpad bude zadruhován dle obsluhy váhy, na základě toho bude řidiči vydán dodací list. Řidič je povinen zkontrolovat si dodací list ihned po převzetí, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Veškerý materiál je vážen na cejchované váze Tenzováha WM-1.2

* hvězdičkou označený materiál je nutné předem ověřit

Uvedené ceny jsou bez DPH 21%

Provozní doba

Po-Pá: 7.00 – 17.00
So: 7.30 – 15.00