STAVÍME NA KVALITĚ
A ZODPOVĚDNOSTI

Kvalita je naše vizitka

Už od roku 1993 se profesionálně zabýváme celou škálou stavebních činností - od bytové a rezidenční výstavby, přes dopravní a inženýrské stavby, až po zemní práce, demolice a šetrné nakládání s odpadem. Zakládáme si na ekologickém přístupu a důrazu na kvalitu všech našich aktivit. Jsme ideálním partnerem pro velké společnosti i malé projekty - vždy se snažíme najít co nejvhodnější řešení pro konkrétní situaci. Naše práce mluví za nás.

Působnost v Praze
a středních Čechách.

Bytová a rezidenční výstavba

Zabýváme se výstavbou a rekonstrukcí bytových domů, rezidenčních projektů a širokou škálou pozemního stavitelství. Nabízíme komplexní služby pro každý připravovaný projekt. Spolupracujeme pouze s prověřenými dodavateli a všechny naše realizace splňují nejpřísnější měřítka na kvalitu provedení díla.
Vzhledem k tomu, že jsme tým profesionálů, probíhá realizace stavby vždy plynule, v uvedených termínech a v předem sjednaném finančním rámci. Úspěch stavby je vždy dán kvalitní a zodpovědnou přípravou stavební firmy, neustálou kontrolou postupů, kvalitním materiálem a samozřejmě pečlivým provedením jednotlivých prací. Samozřejmostí je pro nás koordinace naší činnosti v souladu s klientskými změnami.

Dopravní a inženýrské stavby

Mezi naše portfolio patří i dopravní stavby a výstavba inženýrských sítí. Provádíme výstavbu inženýrských sítí se zaměřením na vodovod a kanalizaci. Zhotovíme plynové přípojky, vodovodní přípojky, kanalizační přípojky, včetně revizních šachet, dešťových vpustí, apod. V rámci dopravních staveb provádíme komunikace jak pro pěší, tak zpevněné plochy vozovek, parkoviště, vjezdy. Komunikace provádíme pro různé účely a různé zatížení z mnoha povrchů: živičný povrch, betonový povrch, povrch ze zámkové dlažby, atd. Samozřejmostí je zřízení konstrukčních vrstev.

Rekonstrukce bytových domů

Snaha o vysoce kvalitní a citlivé rekonstrukce, které původní stavbu pozvedají na novou úroveň, patří nejen mezi největší současné trendy ve stavebnictví, ale i mezi jednu z hlavních oblastí naší působnosti. Do našeho portfolia spadají celkové rekonstrukce bytových domů - provádíme veškeré stavební práce, výměnu elektroinstalace i ostatních rozvodů, zdravotechniku i nové výplně oken i dveří. Zajistíme také kompletní řemeslné práce spojené s dokončením rekonstruovaných interiérů. Naše dlouholeté zkušenosti umíme náležitě zúročit i při pečlivé rekonstrukci historických objektů.

Zemní práce

Zemní práce jsou doslova základním kamenem při výstavbě, bez kterého se žádné konstrukční plány neobejdou. My vám zajistíme kompletní škálu nutných procedur, ať už jde o výkop stavebních jam, hloubení základů, zpětné zásypy a hutnění, hrubé terénní úpravy i kompletní přípravy území. Beze zbytku si poradíme i s velkoobjemovými přesuny zeminy a naší následnou vizitkou je důsledná a kvalitní rekultivace a sanace území.

Demolice

Demoliční práce jsou naší dlouholetou doménou a za dobu našeho působení jsme se stali experty na provádění kompletních demolic, včetně odvozu a uložení suti a konečné přípravy místa demolice pro další výstavbu. Poradíme si s odstraněním výškových, betonových i železobetonových staveb, stejně jako celých průmyslových areálů. Naší současnou specializací je ale především schopnost demoliční odpady třídit a recyklovat přímo na místě. Snižujeme vám tak finanční náklady na samotnou demolici a navíc díky tomu získáte stavební recyklát jako materiál vhodný pro další stavební činnost. Zároveň omezením prašných a hlukových emisí z dopravy a spotřeby pohonných hmot šetříme životní prostředí a snižujeme dopravní zatížení ve městech.

Doprava

Doprava je nedílnou součástí všech námi poskytovaných služeb. Zajistíme vám bezproblémový dovoz sypkých materiálů, recyklátů, kameniva a písků přímo na staveniště, stejně jako následný odvoz a uložení sutě a zeminy. Profesionální přeprava stavebních i jiných materiálů na určené místo a bezpečná manipulace při jejich nakládání i vykládání je u nás samozřejmostí.

Nakládání s odpady

Poskytujeme tak kompletní služby v rámci nakládání se stavebními demoličními odpady a zeminou, od naložení až po odvoz a uložení nebo recyklaci odpadů, včetně zajištění potřebných analýz pro zařazení odpadů. Recyklaci stavebních demoličních odpadů jsme schopni zajistit i v našem mobilním recyklačním zařízení, kdy výstupem je certifikovaný stavební výrobek - recyklát. Ten podléhá pravidelné kontrole certifikačního orgánu Technického zkušebního ústavu stavebního Praha, s.p. a dále se využívá především jako náhrada přírodního kameniva, čímž také šetří naše přírodní zdroje.

Aktuální ceník výkupu a prodeje odpadových materiálu zde.

Ekologie

Ekologicky šetrné nakládání s odpady je v současnosti jedním z největších témat nejen v oblasti stavebnictví. Pro nás jde vedle klíčového zaměření našich aktivit také o závazek, který máme nejen vůči naším zákazníkům, ale i životnímu prostředí a světu kolem nás.