STAVÍME NA KVALITĚ
A ZODPOVĚDNOSTI

Kvalita je naše vizitka

Už od roku 1993 se profesionálně zabýváme celou škálou stavebních činností - od zemních prací přes demolice a rekonstrukce až po šetrné nakládání s odpadem. Zakládáme si na ekologickém přístupu a důrazu na kvalitu všech našich aktivit. Jsme ideálním partnerem pro velké společnosti i malé projekty - vždy se snažíme najít co nejvhodnější řešení pro konkrétní situaci. Naše práce mluví za nás.

Působnost v Praze
a středních Čechách.

Zemní práce

Zemní práce jsou doslova základním kamenem při výstavbě, bez kterého se žádné konstrukční plány neobejdou. My vám zajistíme kompletní škálu nutných procedur, ať už jde o výkop stavebních jam, hloubení základů, zpětné zásypy a hutnění, hrubé terénní úpravy i kompletní přípravy území. Beze zbytku si poradíme i s velkoobjemovými přesuny zeminy a naší následnou vizitkou je důsledná a kvalitní rekultivace a sanace území.

Demolice

Demoliční práce jsou naší dlouholetou doménou a za dobu našeho působení jsme se stali experty na provádění kompletních demolic, včetně odvozu a uložení suti a konečné přípravy místa demolice pro další výstavbu. Poradíme si s odstraněním výškových, betonových i železobetonových staveb, stejně jako celých průmyslových areálů. Naší současnou specializací je ale především schopnost demoliční odpady třídit a recyklovat přímo na místě. Snižujeme vám tak finanční náklady na samotnou demolici a navíc díky tomu získáte stavební recyklát jako materiál vhodný pro další stavební činnost. Zároveň omezením prašných a hlukových emisí z dopravy a spotřeby pohonných hmot šetříme životní prostředí a snižujeme dopravní zatížení ve městech.

Rekonstrukce bytových domů

Snaha o vysoce kvalitní a citlivé rekonstrukce, které původní stavbu pozvedají na novou úroveň, patří nejen mezi největší současné trendy ve stavebnictví, ale i mezi jednu z hlavních oblastí naší působnosti. Do našeho portfolia spadají celkové rekonstrukce bytových domů - provádíme veškeré stavební práce, výměnu elektroinstalace i ostatních rozvodů, zdravotechniku i nové výplně oken i dveří. Zajistíme také kompletní řemeslné práce spojené s dokončením rekonstruovaných interiérů. Naše dlouholeté zkušenosti umíme náležitě zúročit i při pečlivé rekonstrukci historických objektů.

Doprava

Doprava je nedílnou součástí všech námi poskytovaných služeb. Zajistíme vám bezproblémový dovoz sypkých materiálů, recyklátů, kameniva a písků přímo na staveniště, stejně jako následný odvoz a uložení sutě a zeminy. Profesionální přeprava stavebních i jiných materiálů na určené místo a bezpečná manipulace při jejich nakládání i vykládání je u nás samozřejmostí.

Nakládání s odpady

Poskytujeme tak kompletní služby v rámci nakládání se stavebními demoličními odpady a zeminou, od naložení až po odvoz a uložení nebo recyklaci odpadů, včetně zajištění potřebných analýz pro zařazení odpadů. Recyklaci stavebních demoličních odpadů jsme schopni zajistit i v našem mobilním recyklačním zařízení, kdy výstupem je certifikovaný stavební výrobek - recyklát. Ten podléhá pravidelné kontrole certifikačního orgánu Technického zkušebního ústavu stavebního Praha, s.p. a dále se využívá především jako náhrada přírodního kameniva, čímž také šetří naše přírodní zdroje.

Aktuální ceník výkupu a prodeje odpadových materiálu zde.

Ekologie

Ekologicky šetrné nakládání s odpady je v současnosti jedním z největších témat nejen v oblasti stavebnictví. Pro nás jde vedle klíčového zaměření našich aktivit také o závazek, který máme nejen vůči naším zákazníkům, ale i životnímu prostředí a světu kolem nás.